ေနာက္ဆုံးတင္ခဲ့သမွ်ေတြကိုေလ့လာနိဳင္ပါတယ္

Mobile Software သင္တန္း

Mobile Software သင္တန္း တန္းခြဲသစ္
=======================

Apple iOS & Android OS ႏွစ္မ်ိဳးထဲသာ

ေသခ်ာ စနစ္တက် သင္ၾကားေပးပါမည္။

သင္တန္းတက္ေရာက္ဖို႔ အတြက္ဆိုရင္ျဖင့္

ဖုန္း - ၀၉၄၅၁၂၄၄၈၀၈

mr.thitsankhant@gmail.com

သို႔ ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္စာရင္းေပးႏုိင္ပါၿပီ။

Tuesday, April 22, 2014

Viber For Android

http://www.arabianbusiness.com/incoming/article504236.ece/BINARY/viber.jpg 

Internet ရွိယံုျဖင့္ Free Call & Free Message ရတဲ့

Latest Viber APP ေလးပါ။


အသစ္တင္တိုင္း သိရွိလိုပါက

Follow Button အျပာေရာင္ေလးကို ကလစ္ႏွိပ္ထားလုိက္ပါ။

 ---------------------------------------------------------------------------------------

Facebook Home For Android

http://venturebeat.files.wordpress.com/2013/04/facebook-home-android-models.jpg 


Facebook အသံုးျပဳတဲ့ Android User မ်ားအတြက္

Lock Screen ကေန Facebook ထဲ ၀င္စရာမလိုပဲ

အသံုးျပဳႏိုင္မယ့္ APP ေလးျဖစ္ပါတယ္...
အသစ္တင္တိုင္း သိရွိလိုပါက

ေအာက္ပါ Follow Button အျပာေရာင္ေလးကို ကလစ္ႏွိပ္ထားလုိက္ပါ။

 ---------------------------------------------------------------------------------------

Zapya For Android

https://lh4.ggpht.com/tGTVdFo7S5n0lbOcnx1KKXpE6XB6P79j2sU2fXGtplD8esTlcNyVGOKd7LuNQJvzX-U=w300 

Android Device အခ်င္းခ်င္း ဘာပဲပို႔ပို႔ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ပို႔ႏိုင္တဲ့

Zapya Latest APP ေလးပါ

Download Now!

အသစ္တင္တိုင္း သိရွိလိုပါက

ေအာက္ပါ Follow Button အျပာေရာင္ေလးကို ကလစ္ႏွိပ္ထားလုိက္ပါ။

 ---------------------------------------------------------------------------------------